DanışmanlıkHizmeti

Danışmanlık Hizmeti

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • PROJE’nin yönetim işlerinin Yönetim Planına ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak yürütülmesi,
 • Genel yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
 • Yönetim Kurulu toplantılarının yürütülmesikararlarının alınması,
 • Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması,
 • Resmi kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi,


SİTE MALİ YÖNETİMİ VE MUHASEBE HİZMETLERİ

 • İşletme bütçesinin ve İşletme projesinin hazırlanması,
 • Aidat avanslarının toplanması, ilgili kayıtların yapılması ve toplanan avanslardan bütçede yer alan işlerin giderlerinin karşılanması,
 • PROJE’nin yönetilmesi ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkan enerji ve su, vb. konular ile ilgili masrafların ilgili kuruluşlara ödenmesi, sarfiyatlarının takibi, faturaların alınması ve muhafazası,
 • PROJE sakinlerinin borç-alacak durumlarını internet üzerinden izleyebilecekleri bir sistem kurulması (SSM),
 • Elektrik, su, sıcak su ve ısıtma soğutmaya ilişkin daire enerji giderlerinin dairelere paylaştırılması ve giderlerin tahsilinin takibi
 • Banka ilişkilerinin yönetimi ve işlemlerin yürütülmesi
 • Aidat takibi ve tahsili

TEKNİK İŞLETİM VE PERİYODİK BAKIMLAR

 • Tüm elektrik, elektronik ve mekanik sistem ve ekipmanların optimum verimlilikte işletilmesi
 • Teknik İşletim ve Bakım prosedürlerinin hazırlanması
 • Günlük ve haftalık kontrol noktalarının belirlenmesi
 • Yıllık Periyodik Bakım Tablosu’nun hazırlanması
 • Mobil Teknik Destek Ekibi ile 7/24 gezici destek hizmetinin verilmesi

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin